Εθνική:
ΙΒΑΝ: GR6901102240000022400531475
Αριθμός Λογαριασμού: 22400531475

Πειραιώς:
IBAN: GR2801722650005265085798270
Αριθμός Λογαριασμού: 5265085798270

Alpha:
IBAN: GR1901404870487002002006577
Αριθμός Λογαριασμού: 487002002006577

Eurobank:
IBAN: GR6802601910000050201150126
Αριθμός Λογαριασμού: 00260191050201150126

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΠΟΣΟ.