Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές παρά μόνο σε ηλεκτρικά είδη σύμφωνα με την νομοθεσία και την εγγύηση που τυχόν έχει το εμπόρευμα.